THỬ THÁCH SÁNG TẠO

XÃ HỘI VIỆT NAM

VỀ VSIC

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam - Vietnam Social Innovation Challenge VSIC 2023 là cuộc thi khởi nghiệp xã hội dành cho người trẻ trên toàn quốc nhằm tìm kiếm và hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống ở Việt Nam; với định hướng là trung gian kết nối các dự án khởi nghiệp tạo tác động xã hội với các nguồn lực cần thiết, hỗ trợ hoàn thiện MVP trong cuộc thi, kết nối Mentor cho đội thi trong cuộc thi và kết nối các đội thi xuất sắc với các hệ sinh thái khởi nghiệp sau cuộc thi để hiện thực hóa ý tưởng, cải thiện chất lượng dự án, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng nghìn đối tượng hưởng lợi.

TẦM NHÌN

Trở thành cuộc thi về khởi nghiệp xã hội có uy tín, chất lượng hàng đầu trên toàn quốc, hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam bằng các mô hình kinh doanh bền vững.

VSIC hướng tới kiến tạo cộng đồng phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường thông qua việc thúc đẩy giới trẻ thực hiện các dự án kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam.

WHEN WE COMPETE TO IMPROVE LIVES, WE ALL WIN

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

0
MÙA
0 +
DỰ ÁN THAM GIA
0 +
BẠN TRẺ TIẾP CẬN